Оптичка кохерентна томографија (Optical Coherence Tomography OCT) е нова, едноставна неинвазивна, неконтантна метода на слоевито снимање на мрежницата и очните нерви и предниот сегмент, пред се рожницата. Оваа дијагностичка метода има значајна улога не само за откривање, туку и за планирање на соодветното лекување како што е на пример ласерското отстранување на диоптријата, операција на предниот и задниот сегмент на окото, односно следење на различни болести на мрежницата и очните нерви.

Особено ја истакнуваме раната дијагностика на глаукомот каде со мерење на дебелината на нервните влакна околу главата на очниот нерв , анализа на главата на очниот нерв и како најран знак истенчување на слојот на ганглиски клетки во предел на жолтата дамка(macula lutea) може да се открие.