ОСТ – Оптичка кохерентна томографија се користи за анализа на очен нерв, жолта дамка (macula lutea), aнализа на слојот на ганглиски клетки во макулата и ОСТ на преден сегмент на окото со мерење на дебелина на рожницата  (пахиметрија).