Др.Марина Ковачевска-Трпеноска

- Офталмолог

Дипломирала во Скопје на медицинскиот факултет.

► Нострифицирала на медицинскиот факултет во Белград.

► Специјализирала Офталмологија на клиника за Очни болести-Скопје.

► Стручни усовршувања:Клинички Центар во Белград и Софија.

► Своето работно искуство го започнала во Воена Болница во Скопје.

► Подоцна ja основa својатa Ординација  ПЗУ “ Офталмологика

► Поле на интерес е медикал ретина,контактологија,страбологија.

_DSC2644 (1)